test banner

Latest Post

[ข่าว][slider1 autoplay]

         วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายธนาวัฒน์ คำราช 
รองศึกษาธิการจังหวัดรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้นำบุคลากรศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมต้อนรับคณะสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อ รับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อมูลแนะในการขับเคลื่อน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนางานด้านการศึกษา ตลอดจนมุ่งหวังให้การขับเคลื่อนงานการศึกษาในภูมิภาคมีความเข้มแข็งและตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) คลิกดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์แจ้งแนวทางการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ที่ได้ปรับปรุงใหม่ โดยมีการปรับปรุงรูปแบบการเสนอราคาให้ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถบันทึกข้อมูลราคาที่ต้องการเสอนได้เฉพาะวันที่เสนอราคาเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถศึกษาแนวทางการเสนอราคาใหม่ ได้จาก "คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์" (e-bidding) ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
หัวข้อ "ดาวน์โหลดแนะนำ"
หัวข้อย่อย "คู่มือ"
เมนู "คู่มือสำหรับผู้ค้าภาครัฐ"
เมนูย่อย "การเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หนังสือสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0003/ว 12501 คลิกที่นี่

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.