แบบรายงานผลการปฏิบัติการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

แบบรายงานผล มี 3 แบบ ครับ มี ป.6 และ ม.3 (ส่วนม.3 จะแยกเป็น 2 วัน คือวันที่ 3 และวันที่ 4 ครับ)1. แบบรายงานผลการปฏิบัติการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6
https://goo.gl/forms/NKNl1fbBJ0dRBX0o2
ผลการกรอกข้อมูล
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J-ica90GPqFExzhbgZ7ISrhc5kRShtt7_QT8r-Sj2j0/edit?usp=sharing

2. รายงานผลการปฏิบัติการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (ม.3)
3 ก.พ. 61
https://goo.gl/forms/vYPOlpvTDXPbn3OF2
ผลการกรอกข้อมูล
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HtYvOWY_Zi64wyhY8jOiLgPVqgjGD-LmMTaKMryR3us/edit?usp=sharing

3. รายงานผลการปฏิบัติการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 (ม.3) 4 ก.พ. 61
https://goo.gl/forms/RlnhHwGkbxSxovZD2
ผลการประเมิน
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G3a8lJkMivIhs9inZX7leRouJjZgbHc3MB2Rh1lTOns/edit?usp=sharing