[ข่าว][slider1 autoplay]

ข้อมูลเอกสารการเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ


1. ฐานข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล


2. ฐานข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล


3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล พ.ศ. 2552

      1. แบบ อน.4
      2. แบบ อน.5 (ให้ระบุสถานศึกษาเดิมของนักเรียนที่มาเข้าใหม่ด้วยพร้อมแนบสำเนาหนังสือจากโรงเรียนเดิมแนบเป็นหลักฐานด้วย)
      3. แบบ อน.6 (ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่จำหน่ายพร้อมเหตุผลของการจำหน่ายก่อนทำการลบชื่อออก)
      4. บัญชีการจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ของเดือนที่ยื่นเบิกเงินอุดหนุนรายบุคคล(ให้ระบุยอดหักเงิน3% ด้วย) โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประทับตรารับรอง
      5. หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารของเดือนที่ผ่านมา โดยธนาคารประทับตรารับรองการจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร


แสดงความคิดเห็น

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.