[ข่าว][slider1 autoplay]

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
1. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน  แก้วพนา         รองศึกษาธิการภาค 15 รกน.ศธภ 15 รองประธานกรรมการ
3. นายคเชนทร์  มโนใจ  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ                                    การศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ
4. นายเจริญ  ศิริวงศ์   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง         กรรมการ
5. นายวิบูลย์  ทานุชิต   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          กรรมการ
6. นายมณเฑียร  โสภณ   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมกรข้าราชการครูและ         บุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ
7. นายเกรียงไกร ศิลารังสี   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมกรส่งเสริมกรศึกษาเอกชน                   กรรมการ
8. รศ.สมเกียรติ  สายธนู          ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ
9. นางปัทมา  กฤษณรักษ์  ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสรายุทธ  พิจอมบุตร   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง   ผู้แทนภาคประชาชน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายปรีชา  ไชยโย             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายณัฐพล  แสงศรีจันทร์                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายธนาวัฒน์  คำราช  รอง ศธจ.ลำปาง รกน.ศธจ.ลำปาง   กรรมการและเลขานุการ

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.