บทความ

ประกาศย้ายเว็บไซต์

รูปภาพ
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ย้ายที่อยู่เว็บไซต์ไปที่ www.lpgpeo.info จึงเรียนมาเพื่อทราบ