ประกาศย้ายเว็บไซต์

ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ย้ายที่อยู่เว็บไซต์ไปที่
www.lpgpeo.info
จึงเรียนมาเพื่อทราบ