[ข่าว][slider1 autoplay]


ทำเนียบคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (อกศจ.) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  ฟูแสง
กรรมการใน กศจ.
ประธานอนุกรรมการ


นายอุดม  อินทรเวศน์วิไล
กรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ


นายณัฏฐพล  แสงศรีจันทร์
กรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ


นายสมเกียรติ  ปงจันตา
ผู้แทน ผอ.สพท. หรือ ผอ.สถานศึกษา ในจังหวัด
อนุกรรมการ


นายธีระศักดิ์  สุวรรณปัญญา
ผู้แทน ผอ.สพท. หรือ ผอ.สถานศึกษา ในจังหวัด
อนุกรรมการ


นายปรีชา  ไชยโย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ


นายวิบูลย์  ทานุชิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ


นายอลงกรณ์  ประสานสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมิได้เป็นกรรมการใน กศจ.
อนุกรรมการ


ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(นายบรรพ์  ใสแจ่ม)
อนุกรรมการและเลขานุการ


ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(นายธนาวัฒน์  คำราช)
รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ผู้ช่วยเลขานุการ


ข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
(ว่าที่ร้อยตรีสัญลักษณ์  ชุมขวัญ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.