นายบรรพ์ ใสแจ่ม

นายบรรพ์ ใสแจ่ม 
ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง