กศจ.ลำปางเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ วันที่ 26 ส.ค.62

                 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรียกรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 2562 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 - 09.30 น.
ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยให้จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ คลิกดูรายละเอียดโรงเรียนที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

หมายเหตุ  1. แต่งกายชุดข้าราชการสีกากีแขนยาว
                  2. ผู้ประสงค์จะรับเอกสารผลงานคืน  ให้มารับได้ด้วยตนเอง  จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หากพ้นกำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะรับคืน  และเป็นสิทธิ์ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางที่จะเก็บหรือทำลายต่อไป