[ข่าว][slider1 autoplay]

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานรับนักเรียน         
ในปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินการดูแล ป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การรับนักเรียนภายในจังหวัดลำปาง   เป็นไปตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาค                    ตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งร่วมกับสถานศึกษาทุกสังกัดกำหนดแนวทางรณรงค์ให้เด็กในจังหวัดที่อยู่ในระดับชั้นการศึกษาพื้นฐานได้เข้าเรียนตามความเหมาะสม  


                                                                         นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
                                                                                                                          ภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์
โพสต์ความคิดเห็น

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.