ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัลำปาง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่

เอกสารประกวดราคา ฯ คลิกที่นี่