[ข่าว][slider1 autoplay]
ประกาศผลการคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

                   ตามที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561 และได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2562 นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 เสร็จสิ้นทุกขั้นตอนแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงลำดับที่ผู้ได้รับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้
                   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชี จำนวน 50 ราย แบ่งเป็น
                       1.1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 37 ราย
                       1.2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    จำนวน 13 ราย
                   รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

               ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำดับที่ 1 - 21 และลำดับที่ 22 - 23 (สำรอง) ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จุดพัฒนาที่ 8  โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำดับที่ 1 - 2 และ ลำดับที่ 3 (สำรอง) ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่   20 - 27 กุมภาพันธ์ 2562  ณ จุดพัฒนาที่ 4  โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 784 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://personnel.obec.go.th)
                  
                   
แก้ไขจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้ง
x
ป้ายกำกับ: ,

แสดงความคิดเห็น

Author Name

{picture#https://3.bp.blogspot.com/-lbDd6BXMVxQ/WdXad6EGh3I/AAAAAAAAXoM/sdW1_hrVeFE72UxPGdpmuDywkxr1ENUSwCLcBGAs/s1600/lppeo-Logo%2Bcopy.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

ฟอร์มรายชื่อติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

ขับเคลื่อนโดย Blogger.